promo

ENVIcentrum

ENVIcentrum

Milí příznivci našeho zařízení, ve spalovně probíhá stavba nové horkovodní stanice, předpokládaná doba dokončení stavby je jaro 2018. Z důvodu probíhající stavby a souvisejících prací do konce června 2018 neplánujeme žádné exkurze pro veřejnost. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.   

Pro organizované skupiny dětí základních škol, studentů středních a vysokých škol nabízíme exkurze pouze ve zkrácené podobě, registrovat se můžete níže.

Pro bližší informace kontaktujte paní Alenu Procházkovou, tel.: 548 138 212, 725 339 536, email: envicentrum@sako.cz

Vaše SAKO

Vítejte v ENVIcentru Vítáme vás na stránkách ENVIcentra, v mnoha ohledech ojedinělého výchovně-vzdělávacího environmentálního pracoviště naší společnosti. Jeho hlavním cílem je nenásilnou a zábavnou formou postavenou na osobním prožitku představit vše podstatné, co souvisí s odpadovým hospodářstvím. Chceme představit odpad jako důležitou druhotnou surovinu, která výrazně přispívá k úspoře neobnovitelných zdrojů a současně odbourávat zažité předsudky, které souvisí s jeho energetickým zpracováním.

Na co všechno se můžete v ENVIcentru těšit ENVIcentrum tvoří prezentační místnost v sídle společnosti SAKO Brno.  Právě zde se dozvíte spoustu zajímavých a užitečných informací o ekologickém nakládání s odpady. Služby našeho ENVIcentra jsou určeny pro všechny věkové skupiny. Důraz klademe zejména na práci s dětmi a s mládeží, ale máme připravené programy a exkurze i pro vysokoškoláky, laickou i odbornou veřejnost. Při exkurzích a prezentacích vždy dbáme na věk a odbornou úroveň návštěvníků. Malí i velcí návštěvníci se u nás názorně seznámí, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru přes třídění až po energetické využití.

Tady je naše nabídka ekologické osvěty, stačí si jen vybrat: