promo

SAKO Brno se chystá na rok 2024

Podle údajů Eurostatu vyprodukovala celá Evropská unie v roce 2014 241 milionů tun komunálních odpadů. Z toho asi 109 milionů tun bylo recyklováno (asi 44 %), 67 milionů tun uloženo na skládky (asi 27 %) a okolo 65 milionů tun odpadu bylo energeticky využito (27 %). V rámci evropské osmadvacítky 13 zemí stále ukládá na skládky více jak 50 % komunálního odpadu.

K posunu od těchto čísel Evropská Komise v roce 2014 přijala ambiciózní balíček, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství. Navržená opatření by měla přispět k uzavření životního cyklu výrobků prostřednictví opětovného využívání a větší míry recyklace a prospět tak životnímu prostředí i ekonomice. Ke klíčovému prvku uvedeného návrhu patří společný unijní cíl do roku 2030 recyklovat 65 % až 70 % komunálního odpadu a současně snížit objem odpadu ukládaného na skládky na 5 až 10 %. Země EU se tak ocitají před nelehkým úkolem, na který musí do roku 2030 najít řešení.

Jakou roli v této situaci hrají zařízení na energetické využití odpadu a jak se na legislativní změny připravuje společnost SAKO, se můžete dočíst v článku na našich webových stránkách.