promo

O společnosti

Nabízené služby

 

SAKO Brno, a.s., poskytuje služby pro města, obce,
obchodní společnosti, živnostníky a občany:

  • energetické využití komunálního odpadu
  • svoz komunálního a vybraného průmyslového odpadu
  • sběr a svoz separovaného skla, papíru, PET lahví, nápojových kartonů (tetrapaků), hliníkových plechovek od nápojů 
  • pronájem a svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů
  • pronájem a prodej širokého sortimentu odpadových nádob (popelnic a kontejnerů)
  • provozování sběrných středisek odpadu v Brně
  • ekologickou likvidaci nelegálních skládek
  • poradenskou činnost v oboru nakládání s odpady

Tyto služby zajišťují dvě divize:

  • Divize Svoz odpadu sídlící na Černovické 15, 617 00 Brno, tel.: +420 548 138 315
  • Divize ZEVO sídlící na Jedovnické 2, 628 00 Brno, tel.: +420 548 138 111