promo

O společnosti

Schéma společnosti

Společnost SAKO Brno, a.s., je zapsána v OR u KS Brno, oddíl B, vložka 1371, IČO 607 134 70. Jediným akcionářem společnosti je statutární město Brno, které jmenuje členy statutárních orgánů.