promo

O společnosti

Řízení kvality

Společnost SAKO Brno úspěšně obhájila v nezávislém auditu společnosti TÜV SÜD Czech certifikát systému řízení kvality (ISO 9001) a nově získala certifikáty za odpovědný přístup k oblasti životního prostředí (ISO 14001) a za kvalitu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001).

SAKO Brno pracuje na zlepšování svého podnikatelského i environmentálního profilu dlouhodobě. Systém řízení kvality podle normy ISO 9001 společnost zavedla již v roce 2002 a logickým krokem pak bylo jeho rozšíření o systém ekologického řízení firmy a oblast managamentu bezpečnosti a ochrany zdraví.

Nezávislý audit proběhl v únoru letošního roku a na základě jeho výsledků obdržela společnost SAKO Brno 9. dubna certifikáty tří zmíněných norem ISO, které zahrnují všechny činnosti firmy v oblasti odpadového hospodářství, včetně provozu spalovny určené k energetickému využívání odpadů. 

SAKO Brno tak potvrzuje, že je moderní a odpovědnou firmou, která svoji podnikatelskou činnost zakládá především na kvalitě služeb, ohleduplnosti k životnímu prostředí a vysokém standardu bezpečnosti práce jak pro zaměstnance, tak pro obyvatele města Brna.