promo

Služby pro občany Brna

Svoz směsného komunálního odpadu v Brně

Pro občany Brna stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Statutární město Brna vyhláškou č. 4/2016.

Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu zbylá po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu.

Společnost SAKO Brno, a.s., pomáhá denně brněnským občanům se směsným komunálním odpadem. Svozová (popelářská) vozidla svážejí směsný komunální odpad do zařízení na energetické využití odpadu (spalovny). Zde se odpad mění na tepelnou a elektrickou energii, která se k Brňanům vrací v podobě teplé vody, tepla a elektřiny.