promo

Energetické využití odpadu

Energetické využívání odpadu - spalování pro firmy

  • Cena za likvidaci 1 tuny odpadu je 850 Kč bez DPH, viz ceník
  • Seznam přijímaných odpadů k energetickému využití. Z technologických důvodů nepřijímáme k energetickému využití odpad na bázi plastů.
  • Odpad je možné přivážet na základě smlouvy nebo na základě objednávky v provozních hodinách váhy od pondělí do soboty.
  • Platba za předání odpadu probíhá buď hotově na pokladně váhy nebo v případě smluvního vztahu fakturou, dle ceníku a dokladu o převzetí odpadu (vážního lístku).
  • Původce odpadu je povinen předat na váze vyplněný základní popis odpadu nebo poskytnout obsluze váhy součinnost při jeho vyplnění.

Základní popis odpadu k energetickému využití-vzor.docx

Kontakt

SAKO Brno, a.s.
obchodní oddělení
Jedovnická 2, 628 00 Brno

Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně
tel.: 548 138 177, obchod@sako.cz

Ing. Jana Švestková, vedoucí obchodního oddělení
tel.: 548 138 206, svestkova@sako.cz

Chcete přivézt odpad do spalovny?

Napište prosím svůj kontakt a náš pracovník se s Vámi spojí.

Poptávka služeb

Napište prosím číslo dva: