promo

Energetické využití odpadu

Podmínky návozu odpadu

Na spalovnu k energetickému využití přijmeme odpady dle seznamu odpadů. Odpad můžete přivážet na základě smlouvy nebo na základě objednávky (objednávky zasílejte na adresu vaha@sako.cz, tel: 548 138 113) v provozních hodinách váhy. Platba za předání odpadu probíhá buď hotově na pokladně váhy nebo v případě smluvního vztahu fakturou, dle ceníku a dokladu o převzetí odpadu (vážního lístku). Jako původci odpadu jste povinni předat na váze vyplněný základní popis odpadu.
Základní popis odpadu k energetickému využití.pdf