promo

Energetické využití odpadu

Ceník

Cena za odstranění odpadu   
Cena za 1 tunu (Kč) bez DPH vč. 15 % DPH vč. 21 % DPH
Odstranění komunálního a průmyslového odpadu s výjimkou plastových odpadů 850,00 977,50 1 028,50
Odstranění plastových odpadů uvedených v katalogu pod čísly: 020104, 070213, 120105, 150102, 160119, 170203, 191204, 191212, 200139 950,00 - 1149,50
Odstranění odpadů uvedených v katalogu odpadu pod čísly: 170204 (pouze železniční pražce), 191206, 200137 2 100,00 - 2 541,00
Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejících (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí) 180103* a 180104 2 100,00 - 2 541,00
Cena za skartaci dokumentů a výrobků do hmotnosti 100 kg včetně 1,5 Kč/kg + příplatek 200 Kč bez DPH -  
Cena za skartaci dokumentů a výrobků při hmotnosti nad 100 kg 1,5 Kč/kg -  
Příplatek za drcení s dohledem a asistencí 500, 00 - 605,00

Ceny za další služby Vám sdělí obchodní oddělení. Kontakt: Ing. Jana Švestková, tel.: 548 138 206, email: svestkova@sako.cz.