promo

Služby pro občany Brna

Služby pro občany Brna

Společnost SAKO Brno, a.s. zajišťuje pro město činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálního odpadu - sběr, svoz a energetického využití směsného komunálního odpadu (černé popelnice a kontejnery), sběr, svoz a materiálové využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu (barevné kontejnery) a obsluhu sběrných středisek odpadů včetně odvozu odpadů ze sběrných středisek odpadů. Dále společnost SAKO Brno, a.s. pro město zajišťuje likvidaci černých skládek.

Pomáháme občanům denně se směsným komunálním odpadem

  • svážíme směsný komunální odpad z Brna
  • přistavujeme pro občany sběrné nádoby na směsný komunální odpad
  • vyměňujeme občanům poškozené nádoby
  • využíváme energii směsného komunálního odpadu k výrobě tepla a elektřiny

Staráme se o třídění odpadu v Brně

  • odděleně svážíme tříděné odpady
  • přistavujeme v ulicích barevné kontejnery na tříděné odpady
  • měníme tříděné odpady na suroviny ve vlastní dotřiďovací lince
  • obsluhujeme sběrná střediska odpadu v Brně
  • svážíme ostatní i nebezpečné odpady ze sběrných středisek odpadu
  • přistavujeme a svážíme velkoobjemové kontejnery - objednávka

Uklízíme černé skládky

Poradíme co, kam a jak s odpadem