promo

Třídění odpadu v Brně

Biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností

Na SSO sbíráme biologický odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností.

Tímto se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad od občanů, který neobsahuje a nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu (např. zbytky jídel živočišného původu - tzv. gastroodpad, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady).

Patří sem např.:
Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel,  zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

Biologický odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami či látkami, které by byly překážkou jeho dalšího zpracování v kompostárně (např. ropné látky, plasty, odpady živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu, atd). Pouze z takto vytříděného biologického odpadu lze připravit kvalitní kompost, který je využíván v zemědělství, při výsadbě zeleně či rekultivaci ploch.

Tyto odpady jsou přijímány zdarma.