promo

O společnosti

Podporujeme

PODPORUJEME

Jako jedna z nejstabilnějších společností na Brněnsku si uvědomujeme svoji společenskou spoluodpovědnost za životní prostředí a rozvoj regionu, ve kterém působíme. Proto se nesoustředíme pouze na ekonomický růst naší společnosti a zlepšování kvality našich služeb, ale také na dlouhodobější podporu širších environmentálních a společenských aspektů celého brněnského regionu.  

Podporujeme čisté a zdravé Brno

V první řadě se soustřeďujeme na podporu projektů, které se týkají zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně.  Aktivně jsme se proto zapojili do projektu brněnského magistrátu Pro čistější Brno, jehož cílem je trvale zlepšovat ovzduší v našem městě a jeho okolí. Dlouhodobě spolupracujeme s Nadací Veronika, největší moravskou nadací, která se věnuje aktivitám na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí.

Podporujeme třídění odpadů

Rozšiřujeme povědomí o tom, jak zacházet s odpady a jak je důležité odpady třídit. Prostřednictvím našeho výchovně vzdělávacího environmentálního centra šíříme ekologickou osvětu ve spolupráci se školami, firmami i nekomerčními subjekty. Realizujeme cílené kampaně na třídění a další zpracování odpadu jako důležité druhotné suroviny. Naším významným partnerem je EKO-KOM, nezisková akciová společnost, která provozuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu.  Podporujeme také menší lokální projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí.

Podporujeme život v městských částech

Chceme být dobrým sousedem občanům městských částí, které jsou v bezprostředním okolí sídla naší společnosti. Pravidelně podporujeme řadu místních kulturních a společenských akcí zacílených na posílení kulturního života a občanské sounáležitosti napříč všemi generacemi.

Podporujeme zdraví

Naše aktivity v oblasti společenské odpovědnosti zahrnují i programy na podporu zdraví a zlepšení postavení zdravotně znevýhodněných spoluobčanů. Jako příklad můžeme uvést podporu Sdružení pro alergické a astmatické děti, dětského centra rodinného typu Chovánek či naši spolupráci s projektem Srdcerváči v oblasti širšího pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením.   

V oblasti společenské odpovědnosti preferujeme dlouhodobější spolupráci před podporou jednorázových projektů. Naší spádovou oblastí je především Brno a jeho nejbližší okolí.