promo

Služby pro občany Brna

Výměna popelnic a jejich optimalizace

Výměna starých popelnic za nové, všechny vybaveny kolečky pro lepší manipulovatelnost. Optimalizace nádob i tras, efektivnější využití svozové techniky, flexibilnější dispečink. To jsou hlavní výhody, které přinese chystaná výměna 13 tisíc popelnic.

V prvních dvou týdnech llistopadu vymění naše společnost v určitých městských částech či katastrálních územích města Brna všechny černé nádoby (popelnice) na směsný komunální odpad za nové. V některých lokalitách s velkým množstvím malých popelnic na jednom stanovišti dojde při výměně ke snížení počtu, tak aby objem zůstal zachován. To znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vyměněny za 1 ks nádoby o objemu 240 litrů. Výhodou bude snížení počtu popelnic ve městě a jednodušší manipulace při svozu a výsypu nádob. Nádoby budou s kolečky, což umožní lepší manipulaci pro občany i naše popeláře. Tyto popelnice navíc nejsou tak hlučné, jako jejich předchůdkyně.

Od této doby bude zároveň svoz odpadu v těchto oblastech zajišťovat naše společnost vlastními silami, což nám umožní napřímo reagovat na požadavky občanů. Dojde také k optimalizaci tras a k lepšímu využití naší svozové techniky. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.

Kde změna proběhne?

Ivanovice, Jehnice, Komín, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Sadová, Soběšice, Stránice, Útěchov, Žabovřesky

Kdy?

Výměna nádob a jejich optimalizace proběhne od 1. do 14. listopadu 2017.

Jak bude výměna probíhat?

Popelnice budou vyměňovány vždy v den vývozu. To znamená, že v den, kdy je nádoba na odpad vyvážena, bude současně vyměněna za novou. Prosba: pokud vlastníte více nádob, přistavte k odvozu vždy všechny nádoby, i když jsou prázdné. Nepřistavené nádoby nebudou vyměněny.

Jak bude probíhat další svoz?

Svoz bude probíhat beze změn podle stávajícího harmonogramu. Harmonogram k nalezení zde.

Kdo vám bude dále odpad vozit?

SAKO Brno, a.s.

V případě dotazů jsou vám k dispozici naši pracovníci:

Děkujeme všem za spolupráci.

Vaše SAKO