promo

Služby pro občany Brna

Výměna popelnic a jejich optimalizace

Výměna starých popelnic za nové, všechny vybaveny kolečky pro lepší manipulovatelnost. Optimalizace nádob i tras, efektivnější využití svozové techniky, flexibilnější dispečink. To jsou hlavní výhody, které přinese chystaná výměna 13 tisíc popelnic.

V prvních dvou týdnech llistopadu vymění naše společnost v určitých městských částech či katastrálních územích města Brna všechny černé nádoby (popelnice) na směsný komunální odpad za nové. V některých lokalitách s velkým množstvím malých popelnic na jednom stanovišti dojde při výměně ke snížení počtu, tak aby objem zůstal zachován. To znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vyměněny za 1 ks nádoby o objemu 240 litrů. Výhodou bude snížení počtu popelnic ve městě a jednodušší manipulace při svozu a výsypu nádob. Nádoby budou s kolečky, což umožní lepší manipulaci pro občany i naše popeláře. Tyto popelnice navíc nejsou tak hlučné, jako jejich předchůdkyně.

Od této doby bude zároveň svoz odpadu v těchto oblastech zajišťovat naše společnost vlastními silami, což nám umožní napřímo reagovat na požadavky občanů. Dojde také k optimalizaci tras a k lepšímu využití naší svozové techniky. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.

Kde změna proběhne?

Ivanovice, Jehnice, Komín, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Sadová, Soběšice, Stránice, Útěchov, Žabovřesky

Upozornění pro občany Ivanovic, Komína, Medlánek, Obřan, Ponavy, Stránic, Žabovřesek.

Pokud máte popelnice uzamčené, potřebujeme je zpřístupnit. Žádáme vlastníky či správce nemovitostí z výše uvedených lokalit, kteří mají odpadové nádoby jakkoliv uzamčené a sami si je před vývozem odpadu nevytahují před dům, aby nám poskytli klíče. Například uzamčené uvnitř domu, v přístřešcích, v klecích atd. Klíč prosím označte názvem ulice a číslem popisným a do 20. 10. 2017 přineste na úřad vaší městské části. Tento postup umožní bezproblémovou výměnu odpadových nádob a jejich následné vyvážení.

Kdy?

Výměna nádob a jejich optimalizace proběhne od 1. do 14. listopadu 2017.

Jak bude výměna probíhat?

Popelnice budou vyměňovány vždy v den vývozu. To znamená, že v den, kdy je nádoba na odpad vyvážena, bude současně vyměněna za novou.

Jak bude probíhat další svoz?

Svoz bude probíhat beze změn podle stávajícího harmonogramu. Harmonogram k nalezení zde.

Kdo vám bude dále odpad vozit?

SAKO Brno, a.s.

V případě dotazů jsou vám k dispozici naší pracovníci:

Děkujeme všem za spolupráci.

Vaše SAKO