promo

O společnosti

Vize, mise, hodnoty

Vize

Naše společnost si jasně definovala hlavní cíle a priority, kterých chceme v oblasti našeho podnikání dosáhnout.

Mise

Chceme být dobrým sousedem, odpovědně podnikat a podílet se na  spoluodpovědnosti za vývoj regionu, ve kterém působíme.

Firemní hodnoty

Při jakékoli činnosti se řídíme firemními hodnotami, které jsou pro nás morálním závazkem.

  • Férovost
  • Odpovědnost
  • Bezpečnost
  • Energie
  • Perspektiva