Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Čp Četnost Den svozu
Letecká 1 1x týdně ČT
- 3 1x týdně ČT
- 5 1x týdně ČT
- 6 1x týdně ČT
- 10 1x týdně ČT
- 12 1x týdně ČT