Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
Sosnová 1 1x týdně PÁTEK
- 2 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 2a 1x týdně PÁTEK
- 2c 1x týdně PÁTEK
- 3 1x týdně PÁTEK
- 4 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 5 1x týdně PÁTEK
- 6 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 7 1x týdně PÁTEK
- 8 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 9 1x týdně PÁTEK
- 10 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 10a 1x týdně PÁTEK
- 11 1x týdně PÁTEK
- 11b 1x týdně PÁTEK
- 11C 1x týdně PÁTEK
- 12 1x týdně PÁTEK
- 13 1x týdně PÁTEK
- 14 1x týdně PÁTEK
- 15 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 15a 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 16 1x týdně PÁTEK
- 17 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 18 1x týdně PÁTEK
- 19a 1x týdně PÁTEK
- 20 1x týdně PÁTEK
- 21 1x týdně PÁTEK
- 22 1x týdně PÁTEK
- 23 1x týdně PÁTEK
- 24 1x týdně PÁTEK
- 25 1x týdně PÁTEK
- 26 1x týdně PÁTEK
- 27 1x týdně PÁTEK
- 29 1x týdně PÁTEK
- 30 1x týdně PÁTEK
- 31 1x týdně PÁTEK
- 33 1x týdně PÁTEK
- 35 1x týdně PÁTEK
- 37 1x týdně PÁTEK
- 39 1x týdně PÁTEK
- 41 1x týdně PÁTEK
- 727 1x týdně PÁTEK