Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Čp Četnost Den svozu
Soukopova 3 1x týdně ČT
- 4 1x týdně ČT
- 5 1x týdně ČT
- 6 1x týdně ČT
- 7 1x týdně ČT
- 8 1x týdně ČT
- 9 1x týdně ČT
- 11 1x týdně ČT
- 14 1x týdně ČT
- 15 1x týdně ČT
- 16 1x týdně ČT