Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Č Četnost Den svozu
tř. generála Píky 9 2x týdně ÚTERÝ PÁTEK
- 13 1x týdně PÁTEK