Pro Brňáky  >  Odvoz odpadu / Svoz směsného komunálního odpadu  >  Harmonogram svozu

Harmonogram svozu

< Zpět na vyhledávání
Ulice Čp Četnost Den svozu
V polích 13 1x týdně PO
- 14 1x týdně PO
- 15 1x týdně PO
- 16 1x týdně PO
- 19 1x týdně PO
- 20 1x týdně PO
- 52/6 1x týdně PO