Úvod / Aktuality / Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami

Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami

Stejně jako používání roušek je důležité odpovědné nakládání s těmi použitými.
Uvedená pravidla platí pro domácnosti s potvrzenou nemocí i bez ní:

 

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

 

Dodržováním těchto pravidel pomáháte chránit sebe, okolí i pracovníky sběru odpadu. Odpad je svezen do brněnské spalovny, kde je díky probíhajícím termickým procesům ve spalovně hygienizován a neohrožuje další občany ani životní prostředí. 


Zpět na archiv aktualit