Úvod / Aktuality / Zahájili jsme provoz tepelného čerpadla

Zahájili jsme provoz tepelného čerpadla

Sako Brno představilo unikátní technologický koncept využití odpadního tepla

Za účasti prvního náměstka primátorky města Brna Petra Hladíka a předsedy představenstva společnosti SAKO Brno Filipa Ledera uvedla společnost SAKO Brno do provozu tepelné čerpadlo, které ročně vyrobí až 29 tisíc GJ tepla.

Absorpční tepelné čerpadlo je integrované do chladícího okruhu parní turbíny. Dokáže transformovat dosud nevyužitelné odpadní teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny na teplotu vhodnou k vytápění. Právě díky využití odpadního tepla je čerpadlo schopné dosáhnout hranice účinnosti přes 165 %.

„Brnu se dostává unikátního technologického konceptu využití odpadního tepla, které v ČR v této míře nebylo doposud nikde realizováno. Výrobní kapacita čerpadla 29 tis. GJ odpovídá roční spotřebě 1 000 brněnských domácností napojených na soustavu centrálního zásobování teplem,“ komentuje první náměstek primátorky Petr Hladík. „Takto využitá energie se nemusí vyrobit ze zemního plynu, díky čemuž dojde k úspoře CO2 ve výši přibližně 1 900 tun ročně,“ dodává Petr Hladík.

„Zvyšování účinnosti stávajících zařízení považuji za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie,“ zdůrazňuje Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno. „Brno se zavázalo ke snížení zátěže emisních plynů o 40 % do deseti let. Jsem rád, že projekty SAKO kromě ekonomických přínosů ke splnění tohoto závazku významně pomáhají,“ dodává Filip Leder.

Životnost nového zařízení je přibližně 25 let a návratnost investice je uvažována do 5 let. Zařízení je kapacitně připraveno na instalace další parní turbíny v rámci rozšíření ZEVO o třetí spalovenskou linku.


Zpět na archiv aktualit