Úvod / Aktuality / SAKO Brno připravuje nový projekt

SAKO Brno připravuje nový projekt

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ PROJEKT VZNIKAJÍCÍ V AREÁLU SAKO BRNO, DÍKY KTERÉMU PŘISPĚJEME K DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÉMU ODPADOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ V CELÉM KRAJI.

V současné době společnost SAKO Brno provozuje dvě linky K2 a K3 v rámci zařízení na energetické využívání odpadů. Stávající linky zpracují 230 000 tun nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu ročně. Takto energeticky využitý odpad a z něho získané teplo slouží k výrobě páry, která je dále využita pro účinnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla pomocí parní odběrové kondenzační turbíny.

SAKO Brno ročně dodá víc než 46 000 MWh elektrické energie do distribuční sítě a současně dodá 1 mil. GJ tepla do systému centrálního zásobování teplem. Při současném provozu dochází každoročně k úspoře emisí CO2ekv ve výši 250 000 tun z několika důvodů, jednak se nemusí využívat jako zdroj energie primární neobnovitelné zdroje, zadruhé se odpad neskládkuje, čímž se omezuje produkce metanu a tedy emise CO2ekv. A navíc se díky škvárovému hospodářství vytřídí železné i neželezné kovy, které putují k recyklaci a snižují nutnost primární výroby těchto surovin.

Více informací o projektu najdete na webu: www.resako.cz

Pro Vás, Pro Brno.

VAŠE SAKO  


Zpět na archiv aktualit