Úvod / Aktuality / SAKO Brno má na starosti rozvoj fotovoltaiky ve městě

SAKO Brno má na starosti rozvoj fotovoltaiky ve městě

Fotovoltaické a fototermické systémy na střechách veřejných či městských budov mají budoucnost. V České republice je jejich systematický rozvoj zatím tak trochu popelkou, ale například u našich sousedů v Německu či Rakousku je čím dále více běžnější, že zelené střechy pokryté vegetací doplňují střechy s fotovoltaickým panely.

O to více potěší, že město Brno chce být u nás ve využití střech veřejných budov průkopníkem. Vedení města se vážně zabývá projektem realizace fotovoltaických a fototermických systémů na území města. Projekt dostala na starost městská společnost SAKO Brno. Hlavním cílem projektu bude vytipovat vhodné střechy ve městě, na něž se budou panely instalovat a projekt postupně uvádět v život. Panely budou prioritně umístěny na budovách vlastněných městem, budovách svěřených městským částem nebo budovách městských firem. V dalším průběhu se využijí brownfieldy a vhodné soukromé subjekty, například střechy panelových domů.

Střechy považujeme za optimální místo pro instalaci solárních panelů. V tento moment máme vytipováno přes 100 budov o rozloze 120 tis. m2, což odpovídá rozloze patnácti fotbalových hřišť,“ říká 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Město ve spolupráci s odborníky vytvořilo interaktivní mapu osvitu, díky níž dokáže vyhodnotit, jaké střechy jsou pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nejvhodnější.

Celkový výkon panelů na brněnských střechách by měl dosáhnout 40 MWh, přičemž očekávanou roční výrobu elektřiny z solárních panelů podporovaných městem odhadujeme kolem 43 GWh, což přinese roční úsporu emisí v hodnotě nejméně 36 tis. tun CO2,“ říká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Kromě stovek fotovoltaických zdrojů umístěných na střechách budov bude součástí projektu také výstavba elektrodového kotle v kombinaci s akumulátory tepla umístěného v areálu SAKO Brno na ulici Jedovnická. Jednotlivé výrobní zdroje budou následně spojeny do agregačního bloku, který bude vstupovat do distribuční soustavy jako jedna velká elektrárna. Většina vyrobené energie bude však spotřebována přímo v místě, přetoky energie budou dodávány do sítě a obchodovány.

Tímto projektem spojíme výhody fotovoltaiky i našeho zařízení na energetické využití odpadu. I díky tomu se stane město Brno špičkou ve využití obnovitelných zdrojů energie, a to bez zatížení distribuční a přenosové soustavy,“ vyzdvihuje Filip Leder a dodává, že „projekty fotovoltaických elektráren na nevyužitých střechách budov nezabírají cenné plochy zeleně či orné půdy.

Našim cílem je vytvořit elektrárnu, do níž bude moci dodávat elektřinu kterýkoliv Brňan. Chceme zde nastavit takové výkupní ceny, aby se lidem a firmám opravdu vyplatilo investovat do fotovoltaických a fototermických technologií,“ zdůrazňuje první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.


Zpět na archiv aktualit