Úvod / Aktuality / Likvidovali jsme černou skládku v Chrlicích

Likvidovali jsme černou skládku v Chrlicích

Podivné směsi domovních a živnostenských odpadů, autosoučástek, sutin, zbytků olejů, ředidel a barev. Nechce se věřit, že by nelegální, tzv. černé, skládky byly fenoménem dnešní doby. Ale je pravda, že v posledním roce jejich počet poněkud narostl. Podle serveru zmapujto.cz jich v jihomoravském kraji máme téměř dva a půl tisíce. Krom toho, že narušují vzhled okolí, spočívá jejich nebezpečí v možnosti úniku škodlivých látek do vzduchu, půdy a podzemní vody. Často obsahují hygienicky závadné a toxické látky, představují riziku vzniku požáru a lákají hlodavce.

Mnoho nelegálních skládek vzniká již v místech ukládání odpadu, tedy u popelnic a kontejnerů. Velmi časté jsou i skládky u nádob na tříděný odpad. Někteří si stále neuvědomují, že dají-li odpad vedle popelnice, nikoliv do ní, zakládají černou skládku, s níž se pracovníci svozu musejí vypořádat. „Dobu svozu to mírně prodlouží, nicméně výsledkem je znovu čisté okolí kolem popelnicových a kontejnerových stání,“ říká Romana Ondrášková, vedoucí svozu odpadu společnosti SAKO Brno.

Černé skládky mimo bezprostřední okolí popelnic, nacházející se na městských, či obecních pozemcích, se již likvidují složitěji. Ty menší mají za povinnost uklidit obce. Objemnější skládky mají na starost specialisté. „Větších skládek, kde se používá i nakladač, bývá za rok tak patnáct,“ uvádí Hana Jurmanová, která se v SAKO Brno zabývá likvidací velkých černých skládek na území naší metropole.

Skládky často zakládají bezdomovci. Téměř u každé zahrádkářské kolonie se v okolí upuštěné či neudržované zahrady nachází přímo smetiště nebezpečného odpadu, plné plastů, textilu a potravinových zbytků. To pro své okolí i spodní vody může být potenciálním zdrojem nákaz a nemocí. Objemově významné jsou nelegální skládky na odlehlých místech, v dosahu pozemní komunikace. Takto řeší své problémy s uložením odpadu někteří „takyživnostníci“. Tento typ skládek obsahuje těkavé, toxické a jinak nebezpečné látky, láká neodpovědné zahrádkáře, či kutily rekonstrující své bydlení. 

To byl i případ nedávno likvidované černé skládky v Chrlicích, nedaleko železničního podjezdu při ulici Roviny. „Z prostoru o rozměrech téměř 100 metrů čtverečních jsme odvezli přesně 11,72 tun asfaltu a 3,76 tun objemného odpadu, především pneumatik, plastu a pryže,“ říká Hana Jurmanová. Pohozený asfalt bylo třeba nejprve sbíječkou zpracovat na menší kusy, poté nakladačem přemístit do velkoobjemového kontejneru. Asfalt neskončí ve spalovně, bude nabídnut firmám k dalšímu zpracování, zachycený směsný komunální odpad bude odvezen do areálu SAKO Brno. Černá skládka v Chrlicích byla zatím největší nelegální likvidovanou skládkou roku. Jenže bohužel nebyla ani první a letos nebude jistě ani poslední. Výjimkou nebývají ani skládky o dvojnásobném objemu. Založí se rychle a stejně tak rychle nabývají na objemu. Podle zásad, že nepořádek přitahuje nepořádek a kde nejsou svědci, je všechno dovoleno.

Přitom nelegální skládky vznikají zbytečně. Pro druh odpadu, který obsahují jsou určeny sběrné dvory.  „Služby sběrných středisek odpadů jsou pro občany zadarmo. Veškerý atypický odpad, jako například starý nábytek, koberce, ořezané větve, listí a další zelený odpad ze zahrádek ochotně přijmou pracovníci nejbližšího sběrného dvora,“ připomíná Hana Jurmanová. Jedinou zpoplatněnou komoditou jsou pneumatiky a stavební suť. Také živnostníci mají svůj sběrný dvůr k dispozici. Nachází se na Líšeňské 35 a má otevřeno denně.

Likvidace každé nelegální skládky stojí daňové poplatníky peníze. Ochuzuje rozpočet městské části, rozpočet města a stojí čas pracovníků městské svozové firmy.

 

Kam nahlásit nelegální skládky na veřejném prostranství?

 Odbor životního prostředí příslušné městské části

Likvidaci menších černých skládek (do 5 m³), zajišťují jednotlivé městské části, na které se můžete přímo obrátit.

 Odbor životního prostředí magistrátu a SAKO Brno

Další možností je upozornit Odbor životního prostředí magistrátu, nebo se obrátit přímo na SAKO Brno. Upozornění na nelegální skládku předáme odpovědnému pracovníkovi za Vás.

Odstranění větších skládek zajišťuje po domluvě s magistrátem SAKO Brno.

 

 

 


Zpět na archiv aktualit