Úvod / Aktuality / Dneškem to začíná! První hnědé popelnice jsou v ulicích města

Dneškem to začíná! První hnědé popelnice jsou v ulicích města

Dnes, 12. dubna, o jedenácté hodině dopolední nám v Brně slavnostně odstartoval systematický sběr biologického odpadu. Do městské části Brno-Slatina byly navezeny první popelnice na bioodpad a za přítomnosti 1. náměstka primátorky Petra Hladíka, 1. místostarosty MČ Brno Slatina Martina Krytináře a předsedy představenstva městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno Filipa Ledera, byla symbolickým vhozením vytříděného bioodpadu první hnědá popelnice uvedena v provoz.

 „Od dnešního dne již neplatí, že jsme jedním z posledních měst, které netřídí biologicky rozložitelný odpad. Naopak, sběru kuchyňského bioodpadu právě začíná sloužit první tisícovka nádob, pro bioodpad ze zahrádek máme hustou síť sběrných středisek, systém mobilních svozů a domácí kompostéry, v plánu je i vybudování bioplynové stanice pro Brno a okolí“ zdůraznil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

 „Dnes navezeme hnědé popelnice do Slatiny, Černovic, Líšně a Brna-jih, během týdne se dostane na další městské části, v pátek návoz ukončíme Židenicemi, Vinohrady a Brnem-střed,“ upřesňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a zdůrazňuje, že počínaje pondělkem 19. dubna vyveze SAKO Brno do Centrální kompostárny obsahy prvních hnědých popelnic, jejichž svoz bude probíhat jednou týdně.

 První hnědé popelnice slavnostně převzali ve Slatině, kde návoz popelnic začíná. „Vybrali jsme přes 40 kontejnerových stanovišť napříč slatinským sídlištěm, na kterých budou hnědé popelnice rozmístěny. Do budoucna plánujeme některá místa rozšiřovat, abychom mohli mít ve Slatině ještě více hnědých nádob. Mám velkou radost, že jsme jich mohli umístit tolik a věřím, že se v příštím roce podaří zajistit rozmístění popelnic na bioodpad i u rodinných domů,“ uvedl Martin Krytinář, 1. místostarosta Slatiny.

Do hnědých popelnic bude patřit kuchyňský bioodpad, zejména zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky, jádřince, kávová sedlina, pokojové rostliny, hlína z květináčů.

V žádném případě by se tam neměly objevit živočišné zbytky, jako například maso, tuky, kůže a kosti, dále mléčné výrobky, oleje ze smažení, obaly, noviny, pleny, kapesníky, cigarety a uhynulá zvířata. Z kapacitních důvodů není vhodné plnit je posekanou trávou, větvemi, listím a dalším odpadem ze zahrádek.

Biopopelnice, slavnostní začátek


Zpět na archiv aktualit