Úvod / Aktuality / Brno má za sebou první dny svozu bioodpadu

Brno má za sebou první dny svozu bioodpadu

Od pondělí 19. dubna probíhá v ulicích města Brna pravidelný svoz bioodpadu. Všechny hnědé popelnice jsou už na svých místech, takže nic nebrání tomu, aby se jejich obsahy vyvážely do Centrální kompostárny, kde se budou měnit na kvalitní kompost.
Hnědé popelnice se sváží jednou za sedm dní, a to vždy ve dni, v němž se do konkrétní městské části navezly. Seznam svozových dní hnědých popelnic přinášíme zde: 
Kdy se sváží bioodpad z Vaší městské části? | SAKO - svoz a zpracování odpadu Brno
V dalších týdnech se bude monitorovat způsob naplňování hnědých popelnic. „Především nás bude zajímat, zda biopopelnice v dané lokalitě kapacitně vyhovují, a také to, zda jsou plněny tím, pro co jsou určeny, především tedy kuchyňským odpadem rostlinného původu. Po vyhodnocení prvních zkušeností případně navrhneme navýšení kapacity daného místa, či přesun biopopelnice na žádanější lokalitu,“ uvedl Filip Leder, předsedas představenstva SAKO Brno.
Hned první den vývozu podle Filipa Ledera ukázal, že Brňané vesměs zaplňovali hnědé popelnice správně, nejčastějším nedostatkem bylo vhazování bioodpadu v igelitovém sáčku. „Igelity, plasty, ale i papírové obaly do bioodpadu nepatří. Znehodnocují obsah sbíraného bioodpadu a brání jeho přeměně v kompost,“ dodal.
O tom, kolik se umístí hnědých popelnic a na jaké lokality si rozhodovaly městské části. Brno díky dotaci mohlo pořídit 1000 hnědých popelnic o objemu 240 litrů, které jsou umístěny ve stávajících kontejnerových hnízdech tříděného odpadu.
Filip Leder již dříve upozornil, že městské popelnice na biologicky rozložitelný odpad nejsou primárně určené pro sběr zahradního odpadu. Pro ten by lidé měli nadále používat domácí kompostéry, využít sběrných středisek odpadu či sběrových víkendů během vegetačního období, kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Co do bio popelnice patří? Především odpad z kuchyně – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky zeleniny a ovoce, jádřince, ale i sypaný čaj či kávová sedlina.

Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, tuky, kosti, mléčné výrobky (máslo, jogurt, sýry), oleje ze smažení, textil, cigarety, popel, uhynulá zvířata, exkrementy, plast, sklo a směsný komunální odpad.

 

 


Zpět na archiv aktualit