Úvod / Aktuality / Právě otevíráme největší sběrné středisko odpadu ve městě

Právě otevíráme největší sběrné středisko odpadu ve městě

Od pondělí 24. května se v brněnských Žabovřeskách na ulici Sochorova otevírá nové sběrné středisko odpadu. S manipulační plochou 1 600 m² patří k největším v kraji a ve městě. 
Investiční náklady na zprovoznění největšího sběrného střediska v Brně dosáhly výše 8,3 mil. Kč, přičemž 85 % financí město vyčerpalo z evropského Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předpokládáme, že ročně pomůže vytřídit téměř tisíc tun nepotřebného odpadu od občanů města Brna,“ oznámil Petr Hladík, první náměstek primátorky města Brna.
Sběrné středisko Sochorova nahrazuje předchozí středisko na téže ulici, které bylo už od počátku koncipováno jako provizorní. Během stavebních prací, které začaly loni v srpnu, bylo místo zbaveno náletových dřevin, rekultivováno a zpevněno. „V bezprostředním okolí střediska jsme vysadili 34 nových stromů, zejména javory, duby, lípy a jilmy. Oplocení sběrného střediska necháme obrůst popínavými rostlinami,“ přiblížil Filip Leder.
Do nového střediska na ulici Sochorova mohou občané odevzdávat odpad bezplatně. Naleznou zde kontejnery na sklo (včetně tabulového), kontejnery na PET, kartony a hliníkové nápojové obaly, na papír, kov a objemný odpad, na bioodpad ze zahrádek i nebezpečný odpad. Středisko sběrného odpadu Sochorova je koncipováno také pro zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a použitého kuchyňského oleje. Jako sedmé v Brně zde bude centrum ReUse a ReNab, do nichž je možné přinést funkční zařízení a vybavení domácností.
Na území města Brna je v současné době 37 sběrných středisek odpadu. Těsně před dokončením je další sběrné středisko v Židenicích na Lazaretní ulici, které bude výměrou zhruba o třetinu menší než středisko na ulici Sochorova. Otevře se v průběhu června.

Slavnostní odemčení největšího sběrného střediska odpadu v Brně


Zpět na archiv aktualit