Úvod / Aktuality / SAKO Brno zahajuje výběrové řízení na výstavbu nejmodernější spalovenské linky v ČR

SAKO Brno zahajuje výběrové řízení na výstavbu nejmodernější spalovenské linky v ČR

Projekt dostavby areálu SAKO Brno na Jedovnické vstupuje do další fáze. Společnost vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele třetí spalovenské linky. K jeho výběru by mohlo dojít již začátkem příštího roku a k zahájení provozu vysoce účinného zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla z nevyužitelného komunálního odpadu přibližně o tři roky později.    

Nová linka zvedne nominální kapacitu celého zařízení na 352 000 tun zpracovaného odpadu ročně. Plánovaným technickým řešením se zařadí mezi energeticky nejúčinnější zdroje kombinované výroby elektrické energie a tepla v rámci republiky. Modernizací výrobního zařízení se výrazně navýší možnost dodávek tepla do sítě centrálního zásobování a množství dodané elektrické energie městu Brnu.

Kapacita stávajících kotlů na energetické využívání odpadů je již několik měsíců zcela naplněna a stále přicházejí další požadavky na přebírání odpadu, které již plníme jen s obtížemi. Také skládky v blízkém i vzdáleném okolí se postupně zaplňují. Plánované navýšení kapacity zařízení na energetické využívání odpadu se tedy jeví jako naprosto nezbytný krok z hlediska udržitelné budoucnosti odpadového hospodářství regionu,“ zdůraznil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Záměr společnosti SAKO Brno letos v lednu vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), čímž mohlo dojít k zahájení územního řízení, k němuž se kromě jiných dotčených orgánů státní správy nedávno kladně vyjádřilo také vedení města Brna. Více informací o projektu, jeho parametrech a významu pro město je na www.resako.cz.

Vizualizace nové podoby areálu SAKO Brno


Zpět na archiv aktualit