Úvod / Aktuality / Z černých popelnic jsme zpětně získali 4,5 tisíce tun kovů

Z černých popelnic jsme zpětně získali 4,5 tisíce tun kovů

Naše Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO SAKO) je jedním ze čtyř v republice, které umí z odpadu vyrábět teplo i elektřinu a zároveň z něho separovat také kovy, které pak následně mohou jít na recyklaci. Loni jsme takto „zachránili“ 4 071 tun železného šrotu a 511 tun neželezných kovů. Jsou to výborné výsledky, v případě železa vyšší o 17 % a u neželezných kovů dokonce v nárůstu 21%.

„K účinnější separaci kovů přispělo i to, že technologickou odstávku při čištění kotlů jsme využili k optimalizaci činnosti separátorů, které z energetického využitého odpadu vytáhnou železné a neželezné kovy,“ konstatuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

SAKO Brno je dokonce jediné v ČR, které vlastní technologii na separaci neželezných kovů.

Podle Filipa Ledera  SAKO Brno nyní v pětiletém srovnání vrací do oběhu o 100 tun kovů více a těch neželezných dokonce třikrát tolik. „I když tedy kovový odpad skončí v popelnici namísto ve sběrném středisku, dokážeme ho vyseparovat a předat k recyklaci,“ zdůrazňuje Filip Leder. Kromě kovů získaných po procesu energetického využití odpadu dalších 1 200 tun odevzdali obyvatelé Brna na sběrných střediscích. Celkem tak městská společnost SAKO Brno mohla k recyklaci nabídnout  hned 5 777 tun železných a neželezných kovů.

proces získávání kovů


Zpět na archiv aktualit