Úvod / Aktuality / SAKO Brno podporuje programy péče o děti s postižením zraku

SAKO Brno podporuje programy péče o děti s postižením zraku

Osmdesát  tisíc korun poskytla městská svozová a odpadová  společnost SAKO Brno Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením. „Tyto prostředky využijeme na pokrytí nákladů na vstupní vyšetření zraku, kterým zjišťujeme, jak dítě zrak reálně používá. Výsledek vyšetření nám umožní nastavit, jak s dítětem začít pracovat“, uvedla Karla Němcová,  ředitelka brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči.

„Pečovat o malé dítě se zdravotním handicapem vždy přináší výrazný zásah do každodenního  rytmu rodiny. Uvědomujeme si, že jde o dlouhodobou zátěž, která je náročná na čas, finance i psychiku obětavých rodičů. Proto podpoříme každou smysluplnou aktivitu, umožňující rodičům vychovávat dítě doma, a nikoliv v ústavním zařízení. Jsme hrdí na to, že vedle města Brna a Jihomoravského kraje patří mezi podporovatele této myšlenky také SAKO Brno ,“ oznámil Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno. Kromě přímé finanční pomoci zakoupilo SAKO Brno pro své zaměstnance a partnery originální plánovací kalendáře, které pro Společnost pro ranou péči navrhla a nakreslila známá výtvarnice Petra Řehová.

Poradkyně Společnosti pro ranou péči jezdí za rodinami domů a věnují se nejen dětem, ale i celé rodině. „Ukazujeme rodičům, jak nejlépe podporovat rozvoj svých dětí, spolupracujeme s očními lékaři a pediatry a zprostředkováváme rodičům kontakty na ně, snažíme se propojovat další rodiny v obdobné situaci, pořádat jejich společná setkání,“ říká Karla Němcová,  ředitelka brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči. Cílem je, aby dítě mohlo zůstat ve svém přirozeném prostředí a aby rodina náročnou péči zvládla. Brněnská pobočka Společnosti pro ranou péči už přes 30 let poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku  do 7 let. Více informací na www.ranapece.cz

SAKO Brno podporuje ranou péči


Zpět na archiv aktualit