Úvod / Aktuality / Rok bioodpadu v Brně

Rok bioodpadu v Brně

Je to už více než rok, co Brno systematicky sbírá bioodpad z veřejných stanovišť. Za tu dobu  dokázali Brňané do hnědých popelnic umístit celkem 1 236 tun biologicky rozložitelného odpadu. SAKO Brno, které má sběr na starosti za ním v součtu najelo 27 tisíc kilometrů a stávající hnědé popelnice souhrnně vysypalo hned 44 tisíckrát. 
Je potěšitelné, že velký zájem o třídění kuchyňského bioodpadu neustává. Evidovali jsme četné žádosti o rozmístění dalších nádob na bioodpad, proto jsme navýšili počty popelnic i sběrných míst ,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky. Celkem tak v Brně bude 1 012  hnědých popelnic na celkem 887 stanovištích. 
Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, upozornil, že v zimním období mírně narostl podíl  znečištěných nádob na celkovém svozu. Přes zimu se objevilo vyšší množství zejména plechovek, plastů a skla. „Stále častou chybou, která se opakuje velmi často, je vhození bioodpadu spolu s novinami, či igelitovým sáčkem,“ řekl. „Chceme, aby podíl plastových obalů ale i ostatních nežádoucích příměsí byl co nejmenší. Připomínám, že hnědé popelnice jsou určeny výhradně pro kuchyňské zbytky potravin rostlinného původu. Bioodpad sbíráme proto, aby se z něho mohl vzniknut kvalitní kompost, který využijeme například v péči o zeleň města Brna,“ zdůraznil Filip Leder. 
Na svoz biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně je v Brně vyčleněna jedna posádka, která dle stanoveného harmonogramu postupně sváží celé město. Za bioodpadem denně najede každý pracovní den okolo 100 kilometrů, vysype 170 nádob o obsahu 240 litrů a do Centrální kompostárny dodá od tří do šesti tun bioodpadu z brněnských domácností. Nejvíce tun bioodpadu se do kompostárny svezlo v září  - 136 tun, nejméně během ledna - 75 tun. Za letošní duben to bylo 91 tun. 

Co do bio popelnice patří? Biologický odpad z kuchyně – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a odřezky zeleniny a ovoce, jádřince, ale i sypaný čaj či kávová sedlina.

 Do bio popelnice nepatří: živočišné zbytky jako např. maso, tuky, kosti, mléčné výrobky (máslo, jogurt, sýry), oleje ze smažení, textil, cigarety, popel, uhynulá zvířata, exkrementy, plast, sklo a směsný komunální odpad.

CO DO BIOPOPELNICE PATŘÍ? A co ne? | SAKO - svoz a zpracování odpadu Brno


Zpět na archiv aktualit