Úvod / Aktuality / Vyjádření společnosti SAKO Brno, a.s. vůči nepravdivým a zavádějícím tvrzením ve věci administrace veřejných zakázek

Vyjádření společnosti SAKO Brno, a.s. vůči nepravdivým a zavádějícím tvrzením ve věci administrace veřejných zakázek

Považujeme za nutné vyjádřit se k tvrzením uvedeným v článcích „Podnikatele stíhají za manipulaci zakázek. Přesto jeho firma pořádá pro Brno tendr za 2,2 miliardy“, které vyšly 11. 7. 2022 v Hospodářských novinách a na webu hn.cz a v článku „Muž stíhaný za manipulace zakázek pořádá pro Brno solární tendr za 2,2 miliardy“, který vyšel taktéž 11. 7. 2022 na webu Aktuálně.cz.

Tato tvrzení jsou v jednom případě zcela nepravdivá, ve druhém případě zavádějící. Z předmětných článků lze nabýt dojmu, že firma SAKO Brno z nezákonných důvodů svěřila důležitou a objemnou zakázku společnosti vlastněné trestně stíhanou osobou, resp. přímo tomuto trestně stíhanému podnikateli. Redaktoři naznačují, že SAKO Brno vykazuje známky korupčního, či jinak nečestného jednání. Vůči tomuto se důrazně ohrazujeme.

Pravda je taková, že město Brno se v loňském roce rozhodlo postupně vybudovat velkou síť fotovoltaických systémů na střechách svých budov. Ambiciózní projekt druhé největší sluneční elektrárny v ČR dostala na starost městská společnost SAKO Brno, která ke splnění tohoto úkolu přistoupila zcela transparentně a s veškerou odpovědností. Po roce přípravných prací a odzkoušení pilotních projektů jsme vybrali administrátora zakázky na realizátory fotovoltaických systémů, a to na základě výsledku výběrového řízení, v němž bylo osloveno pět potenciálních dodavatelů, a to zcela v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. S vybraným administrátorem, společností VIA Consult a.s. (nyní Inteza advice a.s.), která nabídla nejlepší cenu a splnila veškeré kvalifikační požadavky jsme v únoru tohoto roku uzavřeli smlouvu. Není tedy pravdivé tvrzení obsažené v článcích, že by tato společnost získala tuto zakázku „z ruky“, jak uvádějí autoři článku. Navíc je zcela nepravdivé tvrzení autorů, že společnost SAKO Brno tuto zakázku svěřila této společnosti nyní, tedy až po údajném zahájení  trestního vůči bývalému představiteli. Výběr administrátora byl  učiněn čtyři měsíce předtím.

Společnost SAKO BRNO neměla v době výběrového řízení na administrátora zakázky žádnou informaci ani indicii o tom, že by vůči společnosti Via Consult, resp. nyní Inteza advice či komukoli v jejich představitelů bylo jakékoliv podezření z páchání jakékoliv trestné činnosti a že by orgány činné v trestním řízení vůči těmto osobám činily jakékoli úkony. Takovými informacemi, vyjma shora uvedených článků, ostatně nedisponujeme ani v současné době. S vybranou společností administrující tuto zakázku  jsme následně začali připravovat zadávací dokumentaci pro dvoukolové zadávací řízení na uzavření rámcové dohody se zhotoviteli fotovoltaických systémů, které bylo zahájeno po schválení v orgánech společnosti dne 29. 6. 2022. Zdůrazňujeme, že do nyní probíhajícího zadávacího řízení veřejné zakázky na realizátory fotovoltaických systémů se může přihlásit jakákoliv tuzemská či zahraniční společnost a zadávací řízení probíhá plně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Naše společnost má platnou smlouvu se společností, o jejímž trestním stíhání nemáme žádné informace, přičemž tato společnost veškeré závazky ze smlouvy plní. Zdůrazňujeme znovu, že i z článků vyplývá, že obviněná není společnost Inteza advice (potažmo VIA Consult), ale její bývalý představitel. Společnost SAKO Brno je uzavřenou smlouvou se společností Inzeza advice vázána. Informace o tom, že v průběhu celého procesu byl vzat bývalý představitel administrátorské společnosti do vyšetřovací vazby, čerpáme výhradně z článků obou redaktorů. I podle autorů se toto údajné trestní stíhání bývalého představitele administrátora žádným způsobem netýká naší společnosti. SAKO Brno v této souvislosti Policie ČR ani jiná státní instituce či orgán činný v trestním řízení nekontaktovaly a naše společnost ani nemá zákonnou možnost, jak si tuto skutečnost ověřit. Navíc, tento údajně stíhaný bývalý představitel administrátora již ani nemá možnost za tuto společnost jednat.

Je rovněž potřeba konstatovat, že administrátor zakázky v žádném případě nevybírá konečného dodavatele zakázky. Toto ze zákona náleží zadavateli, tj. společnosti SAKO Brno. Úkolem administrátora je výběrové řízení připravit, administrovat jeho průběh, komunikovat s uchazeči a předložit jeho výsledky k hodnocení a rozhodnutí zadavateli. Veškerá komunikace, podávání a otevírání nabídek probíhá ze zákona prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, který nikterak neumožňuje jakoukoliv manipulaci nebo pozměnění dat. V žádném případě ve výběrových řízeních společnosti SAKO Brno administrátor „neotvírá obálky“ ve smyslu, jak je v článku popsáno. Veškerá zadávací řízení probíhají zcela transparentně a v souladu se zákonem. Stejně tak tomu bude i v tomto případě. O tom, které firmy budou následně realizovat projekt fotovoltaických panelů na střechách městských budov, bude rozhodnuto v orgánech společnosti SAKO Brno. Představa, že by kdokoliv, navíc z vazby (je-li bývalý představitel administrátora opravdu ve vazbě), ovlivňoval nebo mohl ovlivňovat jakoukoli zakázku společnosti SAKO Brno, je zcela absurdní. Společnost SAKO BRNO tedy v této záležitosti neudělala nic nezákonného ani nečestného.

Rezolutně odmítáme spojování administrace projektu městské solární elektrárny s kauzou STOKA a spekulace naznačující korupční chování naší společnosti v obou těchto kauzách. Podotýkáme, že v souvislosti s kauzou STOKA naši společnost k dnešnímu dni orgány činné v trestním řízení nikterak nekontaktovaly a nemáme informace o tom, že by SAKO Brno vyšetřovala Policie ČR.

Tvrzení obsažená v uvedených článcích jsou zavádějící a zjevně nepravdivá. Tyto nepravdivé a skandalizující informace zveřejněné v titulech nakladatelství Economia poškozují pověst a dobré jméno společnosti SAKO Brno, a.s. a mohou významně komplikovat nebo brzdit realizaci projektu, který byl naší společnosti statutárním městem Brnem svěřen. Proto v konzultaci s našimi právními zástupci zvažujeme další kroky. 

Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO Brno


Zpět na archiv aktualit