Pro občany / Třídění / Jak správně třídit / Biopopelnice

Biopopelnice

Tyto nádoby jsou prioritně určeny na biologicky rozložitelné zbytky rostlinného původu z kuchyně, proto prosíme občany, aby pro zahradní bioodpad, jako listí, tráva, spadané ovoce, posekané větve, plevel aj. využívali nadále své domácí kompostéry, síť sběrných středisek odpadu, případně vyčkali na mobilní svoz velkoobjemovými kontejnery.

Co do nich patří?

 • kuchyňské zbytky rostlinného původu
 • potraviny rostlinného původu
 • slupky, odřezky ovoce a zeleniny, jádřince
 • pokojové rostliny, hlína z květináčů
 • kávová sedlina

Co do nich nepatří?

 • skořápky od vajec
 • živočišné zbytky (maso, kosti, kůže)
 • mléčné zbytky (sýry, jogurty, mléko)
 • kuchyňský olej
 • veškeré obaly, noviny, pleny, kapesníky
 • cigarety, exkrementy, uhynulá zvířata
 • zbytky vařených, tepelně upravených jídel
  a potravin
 • sáčky i když jsou kompostovatelné

Co se děje s vytříděným odpadem?

Putuje do brněnské centrální kompostárny která z něj vyrobí kvalitní kompost (centralnikompostarna.cz).