Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Brněnské dny pro Zemi

Brněnské dny pro Zemi

23. 4. 2014: „Je spalovna strašák nebo užitečné zařízení?“, zamyšlení nad významem spalovny jako zařízení na energetické využívání odpadu s environmentální specialistkou RNDr. Janou Suzovou. Začátek v 17 hodin.

24. 4. 2014: Brněnské odpadky v čase, aneb od žumpy středověkého města až k barevnému kontejneru - povídání s historikem Mgr. Zeno Čižmářem o historii nakládání s odpady v Brně. Začátek v 17 hodin.

25. 4 2014: Odpad jak ho neznáme, povídání o odpadu, jeho cestách využití a zpracování včetně prohlídky dotřiďovací linky. Začátek v 17 hodin.

Na všechny akce je nutná rezervace na tel.: 548 138 212, email: envicentrum@sako.cz

Místo konání: spalovna společnosti SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno-Líšeň