Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Den otevřených dveří 2013

Den otevřených dveří 2013

SAKO Brno, a.s. uvítalo na Dni otevřených dveří více jak 2000 návštěvníků.

V neděli 9. června se otevřela brána do areálu brněnské spalovny a dotřiďovací linky pro veřejnost. Od 9 do 17 hodin se návštěvníci bavili o odpadu a s odpadem.

Program byl rozdělen do dvou částí – prohlídka provozu a doprovodný program.

Na prohlídku provozu bylo nutné se rezervovat a všech 750 míst bylo plně obsazeno. Z důvodu bezpečnosti byla prohlídka provozu možná vždy jen s průvodcem a vedla po vyhrazené trase. Objednaní návštěvníci se sešli v prezentační místnosti, zde zhlédli krátký úvodní film o činnosti společnosti a vydali se po skupinkách pod vedením průvodců do provozu.

Všichni návštěvníci si užívali bohatého doprovodného programu, který nabídl různorodé pohledy na odpad.

Zejména pro děti byly zaměřeny hry a soutěže na parkovišti před areálem s Tondou Obalem, který přijel se společností EKO-KOM. Zde se dětem i rodičům přiblížilo třídění odpadu, třeba slalomem na koloběžkách, skládáním maxi domina či maxi puzzle. Za dobré výkony samozřejmě nechyběla odměna.

Před areálem byla k vidění svozová technika. Přehlídka popelářských aut různých velikostí i funkcí lákala k prohlídce. Sednout si do kabiny vystavených popelářských aut využilo nejedno dítě a zadní stupačky byly obsazované těmi, kteří chtěli alespoň na chvilku zakusit pocit popeláře.

Letos poprvé se pro všechny návštěvníky otevřel prostor  nádvoří areálu, kam je svým písněmi lákal SAKOband, hudební skupina složená ze zaměstnanců společnosti SAKO. Laborant, pracovník ekodvora, vedoucí směnového provozu spalovny a pracovnice administrativy spojili své hudební schopnosti a bavili příchozí svými autorskými písněmi o odpadu, energii, síle či vůli. V odpoledních hodinách pak popelnice a různý odpad dokázali při svých vystoupeních ladně rozezvučet konzervatoristé Brno.

Na tvořivé človíčky tu čekaly Recyhrátky – dílničky, kde se vyráběly třeba kouzelné brýle z PET lahví, nebo se tu děvčata měnila na princezny s Petkorunku.

Pod heslem „Popelářem snadno a rychle“ se na koberci proháněly děti s malými popelářskými autíčky, do kterých z malých kontejnerů poctivě vysypávaly a třídily odpad.

K vidění i ke koupi byly recyvýrobky: tašky ušité z prošlých bannerů, košíčky pletené z papíru, náušnice z textilu i gramofonových desek a další. U vstupu vítala všechny Tetračena, kráva z tetrapaků a posadit jste se mohli na pohovku z knih a obdivovat PET útes vyrobený dětmi ze ZŠ Čejkovická.

Pozornost lákala soukromá sbírka 35 popelářských autíček, kterou spolu s rodiči dovezl a vystavoval popelářský nadšenec tříletý Vojtíšek Veselý.

Svůj um a síly odpoledne změřili řidiči a popeláři 4 svozových firem na Velké ceně SAKO. Řidiči popelářská aut museli bezchybně projet slalom vpřed i vzad, zastavit přesně u překážky. Popeláři pak brilantně kutáleli popelnice mezi kuželi, manipulovali s těžkým kontejnerem, anebo si měřili sílu v páce. Nejlépe v soutěžích obstála a celkové vítězství si odnesla osádka ze společnosti van Gansewinkel, SAKO obsadilo druhé místo a třetí v pořadí skončila osádka ze společnosti SITA CZ.

„Velmi nás potěšil velký a upřímný zájem lidí o třídění a o to, co se s jejich odpadem děje“, řekl na závěr Ing. Jiří Kratochvil, ředitel akciové společnosti SAKO Brno, a.s.“

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti SAKO Brno, a.s., kteří se podíleli na přípravách, organizaci a přímo se účastnili realizace na stanovištích. Velké díky patří šesti průvodcům, kteří téměř bez oddechu prováděli skupinu za skupinou po celý den provozem.  Děkujeme za vzornou reprezentaci naši osádce svozového vozu. Děkujeme.