Pro podnikatele a obce / Objednavkový formulář

Objednavkový formulář

 1. Vyplňte objednávkový formulář
 2. Domluvte si termín
  Po odeslání formuláře si alespoň jeden pracovní den před návozem dohodněte termín na váze –  tel. + 420 548 138 174, vaha@sako.cz. Pracovní doba váhy: Po–Pá od 6.00 do 19.00, So 6.00–14.00.
 3. Dojeďte na váhu ZEVO
  S vyplněnou a potvrzenou objednávkou dojeďte na váhu ZEVO (Jedovnická 2, Brno), kde Vám naše kolegyně vysvětlí další postup.
 4. Platba
  Platba probíhá převodem na účet na základě vyhotoveného daňového dokladu (viz. příloha smluvní podmínky).

Objednávka Dodávka spalitelného odpadu k energetickému využití (likvidace s dohledem)

Fakturační údaje dodavatele odpadu

Adresa provozovny, kde odpad vznikl

?

IČZ (identifikační číslo zařízení) pokud je dodavatelem oprávněná osoba nebo IČP (identifikační číslo provozovny) pokud je dodavatelem původce. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti při které odpad vznikl.

IČP je přiděleno Živnostenským úřadem. V případě, že není, zvolí si původce své vlastní interní IČP. Při volbě vlastního IČP je třeba dodržet tato pravidla: číslo by mělo mít max. 12 znaků (čísla, písmena a znaky v libovolné kombinaci), ale nesmí to být 0 ani řetězec 0. V případě, že si jako IČP zvolíte své IČ, přidejte před něj či za něj minimálně jeden znak.

?

IČZÚJ - identifikační číslo základní územní jednotky.

Odpad chci zpracovat formou

Název druhu odpadu

?

např. odpad z výroby, skartace, vyklízení nemovitosti aj.

Fyzikální a nebezpečné vlastnosti odpadu

 • !

  Odpady tekuté, práškovité, kašovité a těstovité konzistence nepřijímáme.

Osoba zodpovědná za úplnost a správnost informací uvedených v základním popisu odpadu

Protokol o odběru vzorku odpadu a protokol o výsledcích zkoušek

?

Protokol se nevyžaduje, pokud se jedná o odpad, který na základě znalosti vstupních surovin, technologie vzniku, úprav a jiných informací je podrobně popsán v „Základním popisu“ a na základě hodnocení (odborného úsudku) osoby uvedené v bodě 6 odpad splní podmínky pro účely přijetí do zařízení.

?

Protokol se dokládá u odpadů, z nichž nelze odebrat reprezentativní vzorek a „Základní popis“ je zpracován na základě úsudku osoby (uvedené v bodě 6).

Předpokládaná hmotnost odpadu v dodávce

Informace

Fotografie odpadu (max. 5 fotografií)

Povolený formát souboru je jpg/jpeg/png do maximální velikosti 4Mb a počtu pěti fotografií. Pro výběr více položek použijte klávestu CTRL nebo SHIFT.

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online zde. Odesláním tohoto formuláře společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuji, že jsem se s těmito informacemi náležitě seznámil před poskytnutím osobních údajů.

* hvězdičkou označená pole jsou povinná

Napište prosím číslo dva: