Pro podnikatele a obce / Fotovoltaické elektrárny na střechách domů

Fotovoltaické elektrárny na střechách domů

Naše společnost byla Zastupitelstvem města Brna pověřena realizací projektu rozvoje alternativních zdrojů energie, který spočívá ve využití vhodných střech domů k instalaci fotovoltaických panelů. Vyrobená energie bude primárně sloužit ke spotřebě v daném objektu, v další fázi je plánováno využití přebytků k jejímu obchodování na trhu. V následujících pěti letech je plánováno zrealizovat zhruba 500 projektů o celkovém instalovaném výkonu 40 MW. Pro naplnění těchto cílů chce město Brno využít, zejména v první etapě instalace, střechy domů ve vlastnictví města a jeho příspěvkových organizací, stejně jako střechy objektů svěřených do správy jednotlivých městských částí. V další etapě plánujeme zapojení  soukromých vlastníků bytových domů a administrativních, výrobních a obchodních objektů.

Chcete se zapojit do tohoto ojedinělého projektu nebo pro nás máte tip na vhodný objekt? Kontaktujte nás.

Kontaktní údaje

Kontaktní osobaIng. Petr Nezveda