Jak třídit odpad v Brně? / Baterie

Baterie

Jedná se o:

Upozornění: použité monočlánky, baterie můžete odložit také do sběrných nábob v různých obchodech, školách, úřadech v rámci zpětného odběru.

Tento odpad je odebírán zdarma.