Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Dětský den na Kraví hoře

Dětský den na Kraví hoře

Dětský den v pohádkovém bublifuku – slovy organizátora

Letošní 15. ročník Dětského dne organizovaný vedoucími z 13. PS S.T.O Pavučina ve spolupráci s firmou SAKO Brno, a.s. a novými partnery BevCan East proběhl v neděli 15. 9. od 10:00 do 16:00 s motivací „Tajemství mořských hlubin“ na Kraví hoře. Všichni vedoucí se sešli na klubovně již v 7:30, aby vše potřebné převezli na Kraví horu a pečlivě připravili. V průběhu chystání přijeli i účastníci z firmy SAKO Brno, a.s., kteří zajišťovali neocenitelný tisk letáků a startovních kartiček pro všechny účastníky, kontejner na PET-lahve, v drobné odměny pro všechny soutěžící, jednu z kontrol včetně personálního zajištění a v neposlední řadě i přistavení popelářského vozu, atraktivního nejen pro zvídavé kluky. K nim se letos přidala firma BevCan East, která akci podpořila také jednou kontrolou, včetně personální zajištění a drobnými odměnami. Z doprovodných činností se letos podařil zajistit stánek s prodejem biopotravin, dále pak malování hrnečků, které mělo u všech návštěvníků velký ohlas, stejně tak jako populární malování na obličej, zajištěné nadšenými maminkami z našich táborů. Z 13. PS S.T.O. Pavučina a jejich spřízněných duší se na akci podílelo cca 15 vedoucích, kteří zajišťovali nejen jednotlivé soutěžní stanoviště, malování hrníčků, také stánek start/cíl, infokoutek, vyhodnocení účastníků + rozdání cen a technicko-organizační zajištění akce. Vše se odehrávalo pod vedením Terezy Rychnovské, která akci zaštitovala z pozice organizárora.

Všechny přípravné činnosti se ráno zvládli a v 10:00 mohli startovat první účastníci. Na všechny děti čekalo 7 různých stanovišť a u nich chrabří námořníci posílení a velkou pomoc firmy Sako Brno, a.s. a BevCan East. I když letošnímu ročníku příliš nepřálo počasí, účastníkům to úsměv a nadšení neubralo a po zvládnutí všech stanovišť pokračovali ve sbírání cenných bodů z plných sil naučnou stezkou s ekologickou a podmořskou tématikou, do které se velmi aktivně zapojovali i zvídaví rodiče.

Vlivem nepřízně počasí se patnáctého ročníku se zúčastnilo o něco méně dětí než v loňském roce, přesto počet 220 dětí považujeme za velmi úspěšný. Nejčetnější skupinou (86) dětí byly ve věku 4-6 let. Jsme velmi rádi, že odezvy na akci jsou nejen od dětí, ale i od rodičů velmi pozitivní, což nás úspěšně motivuje pro pořádání dalšího 16. ročníku. Samozřejmostí pro nás je, že jsme Kraví horu po skončení akce dali do pořádku a s čistým svědomím jsme místo opustili. Z pohledu organizátorů akci vidíme jako reprezentativní a velmi úspěšnou, vše probíhalo hladce, personální obsazení bylo odpovídající, všichni byli velmi aktivní, milí, příjemní a usměvaví. Všem zainteresovaným, a hlavně firmě Sako Brno, a.s., a novým partnerům BevCan East, bez kterých bychom se neobešli, patří za jejich nadšení a úsilí veliké DÍKY. Věříme, že se nám podaří pokračovat v navázané tradici úzké spolupráce i dalších letech