Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Projekt „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let's Do It!“, jehož cílem je boj proti vzniku černých skládek a jejich likvidace. Smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků, uklidit černé skládky či volně pohozené odpadky z našich měst a přírody. Letošní ročník se uskutečnil v sobotu 18. dubna 2015 a SAKO bylo u toho.

Naše společnost zdarma svezla odpad ze 73 míst města Brna z 22 městských částí. Naše auta odvezla celkem 24 tun, z toho 14 tun komunálního odpadu a 10 tun velkoobjemového odpadu. Navíc jsme dobrovolníkům poskytli 1000 pytlů a ochranných rukavic.

Děkujeme všem, kdo přiložili ruku k dílu a místo nadávání, že je všude nepořádek, ten nepořádek uklidili.

Všem patří ooobrovské díky.