Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Blešák Karasovo náměstí

Blešák Karasovo náměstí

Akce "Sousedský blešák", jak si ji nazvali žideničtí, se nesla v přátelském duchu plném blešení, zábavy a poučení.  Cílem akce bylo lépe poznat své sousedy a také ukázat obyvatelům, co se dá dělat s nepotřebnými věcmi. Že některé můžeme prodat, darovat na dobrou věc nebo zpracovat ve společnosti SAKO.

Těší nás, že jsme byli pozvání jako dobří sousedé a mohli přispět svými informacemi a účastí ke zdaru akce.  Každý si u nás mohl vyzkoušet třídění na vlastní kůži, byly zodpovězeny tíživé otázky ohledně třídění a pochybnosti byly uvedeny na pravou míru. :-)

Těší nás zájem o třídění odpadu, jako smysluplného využití nepotřebných věci.

SAKOtým