Pro občany / Vzdělávací centrum / Akce pro veřejnost / Recykliště 2016

Recykliště 2016

Celodenní populárně vzdělávací akce RECYKLIŠTĚ 2016 proběhla v neděli 18. 9. 2016 od 10 do 17 hodin v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Městské policie Brno a SAKO bylo u toho jako partner akce.
Pro malé i velké děti byla připravena řada stanovišť s řadou soutěží na téma odpady a jejich recyklace. Akce se zúčastnilo kolem 600 návštěvníků, i když počasí si trochu s námi pohrávalo a nevědělo se, zda bude pršet, nebo ne. I přes tento fakt to byla velmi zdařilá akce.

U našeho stánku se třídilo, diskutovalo se, hrálo se s autíčky a samozřejmě se řádilo v popelnicích.

Děkujeme všem za krásné společné chvíle,  

Vaše SAKO