Energetické využití odpadu

Energetické využití odpadu

Z technologických důvodů nepřijímáme k energetickému využití odpad na bázi plastů.

Energetické využívání odpadů znamená využití uvolněné tepelné energie ze spalování odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Ve spalovně se jako palivo používá směsný komunální odpad, který nelze jinak materiálově využít, tedy odpad, který je svážen z popelnic a kontejnerů černé barvy a též vybraný odpad z průmyslu.

Energie vyrobená z odpadu šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) garantuje minimální emise do životního prostředí srovnatelné s teplárnou či elektrárnou provozovanou na zemní plyn a je velmi čistým zdrojem energie vyrábějící teplo a elektřinu.