Pro podnikatele a obce / Sběrná střediska

Sběrná střediska

Sběrné středisko ASTV, s.r.o. na ulici Líšeňská je otevřené, plně v provozu pro živnostníky i občany, včetně možnosti plateb v hotovosti.

Pokyny pro návštěvníky sběrných dvorů (SD) v období koronavirové pandemie:

•    vjezd bude umožněn jednotlivě, na výzvu obsluhy SD

   v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)   

•    zákazníci jsou povinni řídit se pokyny obsluhy SD    

•    vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavic    

•    zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3 m, a to jak před SD, tak v prostorách SD   

•    zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel 

 

Pro uzavření obchodní Smlouvy nebo Objednávky se písemně obracejte na e-mail: 
radomira.srbecka@fcc-group.cz

 

Sběrné středisko odpadu pro podnikatele

Sběrné středisko odpadů ASTV, s.r.o., slouží k odkládání odpadů pro firmy a živnostníky. Také občané Brna tam mohou odkládat odpad jako je azbest, bytová jádra, eternit a rtuť. Tedy odpady, které nepřijímají ostatní sběrná střediska. Odběr veškerého odpadu je zde zpoplatněn, ceny služeb na vyžádání sdělí obsluha sběrného střediska odpadů.

Chcete pomoct se zřízením sběrného střediska ve své obci?

Máme bohaté zkušenosti s provozem 35 sběrných středisek odpadu v Brně. Využijte naše know-how – pomůžeme vám zřídit a zprovoznit sběrné středisko, které přesně vyhoví potřebám vaší obce. Nabízíme legislativní, stavebně technické a provozní poradenství.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Švestková

Rádi byste na sběrném středisku zavedli ReUse management?

Na řadě brněnských sběrných středisek odpadu provozujeme ReUse pointy, místa kam mohou lidé odkládat funkční věci, které už doma nepotřebují. Pomáháme tak prodloužit jejich životní cyklus a z výtěžku navíc podporujeme výsadbu zeleně a sociální bydlení.

Dejte starým věcem nový smysl. Rádi i vám pomůžeme nastavit systém opětovného využití starých věcí.

Kontaktní osoba: Ing. Jana Švestková