promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

Služby pro občany

Zajišťujeme každodenní svoz komunálních a tříděných odpadů ve městě

Více

Služby pro firmy

Podnikatelům, průmyslovým firmám poskytujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství

Více

Energetické využítí odpadu

Dovezte k nám Vaše odpady k energetickému využití v moderním zařízení

Více

Envicentrum

Přijďte se k nám podívat, nabízíme environmentální výchovu, exkurze

Více

02/07

Rozšiřujeme projekt RE-USE na další sběrná střediska

Od začátku letošních prázdnin mají Brňané možnost odkládat nepotřebné věci a umožnit tak jejich opětovné využívání na dalších dvou sběrných střediscích odpadu. Nově budou tzv. „re-use pointy“ zřízeny na sběrném středisku Dusíkova v městské části Brno-sever a na sběrném středisku Ukrajinská v Bohunicích.

Projekt na předcházení vzniku odpadu Re-USE funguje v Brně již třetím rokem. Tisíce nevyužívaných předmětů, které jejich majitelé dali do oběhu k dalšímu využití, dosud vydělaly bezmála 300 tisíc korun. Výnos z prodeje odložených věcí jde v plné výši na zakládání nových květinových záhonů, kterými dělá Veřejná zeleň z Brna kvetoucí město.

Nevyužívané věci má veřejnost možnost odkládat na vybraných sběrných střediscích odpadu po celý rok. Tím předměty neskončí zbytečně na skládce nebo v zařízení na energetické využívání odpadu, ale vracejí se za symbolickou cenu do oběhu. Nejčastěji lidé odevzdávají neužívané předměty denní potřeby, nádobí, knihy, hračky či sportovní náčiní. Zvlášť využitý je odevzdaný nábytek (Re-NAB), který ve spolupráci s Odborem sociální péče nabízí město lidem v sociální nouzi, a staré předměty s historickou hodnotou (Retro-USE), které jsou předně nabízeny muzeím, divadlům a jiným kulturním institucím.

Sběrná střediska s Re-USE pointy
SSO Hapalova, SSO Veveří, SSO Okružní, SSO Jana Svobody, SSO Ukrajinská, SSO Dusíkova

Seznam všech sběrných středisek vč. adres a provozní doby najdete zde.

Vaše SAKO

27/06

Provoz během červencových státních svátků

Vážení občané,

svoz komunálního odpadu v Brně bude ve čtvrtek 5.7. a v pátek 6.7.2018 probíhat podle běžného harmonogramu.
Váha zařízení na energetické využívání odpadu bude v tento den přijímat odpady ve zkrácené provozní době od 6:00 do 16:00 hodin.
Všechna sběrná střediska budou 5. i 6. července uzavřena.

Děkujeme za pochopení.

Vaše SAKO

19/06

Plné kontejnery ukazují, že lidé čím dál více třídí

Přestože se stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný odpad a četnost jejich vývozů, stává se, že jsou nádoby někdy přeplněné. SAKO Brno stav průběžně monitoruje a na situaci reaguje.

 Společnost SAKO Brno musí čas od času řešit stížnosti na přeplněné popelnice. Hlavně u tříděného odpadu. A to i přesto, že některá stanoviště tříděného odpadu sváží až sedmkrát týdně a směsný komunální odpad až třikrát týdně. „Důvodem, proč mohou být někdy kontejnery přeplněné, je fakt, že stále více Brňanů třídí odpad, za což jsme velmi rádi. Například loni se v Brně vytřídilo o 279 tun plastu více než předcházející rok. Proto jsme také v roce 2017 ve městě doplnili 681 žlutých kontejnerů na plast, 633 kontejnerů na papír a 56 kontejnerů na odkládání skla. Na vybraných místech jsme na tento trend reagovali i navýšením počtu vývozů,“ uvedl ředitel společnosti SAKO Brno Karel Jelínek a zároveň požádal všechny Brňany, kteří třídí, aby papírové krabice a PET lahve sešlapávali. Nesešlápnuté totiž zabírají zbytečně mnoho místa.

Kromě toho však existují i další důvody. Někteří podnikatelé a živnostníci používají k odkládání odpadu popelnice určené výhradně občanům města Brna. Zákon jim přitom ukládá, aby si zajistili svoz a zpracování odpadu buďto individuální smlouvou s dodavatelem služeb, anebo mají možnost zapojit se na základě smlouvy do obecního systému. „Služby pro firmy poskytuje také společnost SAKO a všichni zájemci se o nich mohou informovat na našich webových stránkách nebo nám zavolat. Naši obchodní zástupci se pak už o vše postarají,“ uvedl Karel Jelínek. Dodal, že obchodní zástupci podnikatele také aktivně oslovují a nabízí jim vhodné řešení.

Bezproblémový svoz odpadu v poslední době komplikuje i dopravní situace v Brně, přestože posádky vyjíždějí v časných ranních hodinách, aby se vyhnuly kritické dopravní špičce. „Často se setkáváme s auty zaparkovanými v křižovatkách, v jednosměrných ulicích nebo dokonce přímo před stanovišti s kontejnery ve svozových dnech. Pak je samozřejmě velmi složité vyvézt kontejnery tak, aby zaměstnanci auta nepoškodili,“ podotkl Karel Jelínek.

Zástupci SAKO Brno proto po dohodě s nejužším vedením města a odborem životního prostředí vytipovali nejproblematičtější lokality a oslovili starosty jednotlivých městských částí, aby dosáhli společného cíle – čistého Brna. „Hledáme řešení, abychom zajistili optimální četnosti výsypů, objemy a počty nádob na stanovištích a dostatečný přístup k popelnicím a kontejnerům,“ dodal Karel Jelínek.

Kromě toho SAKO Brno přichází s novinkou – možnost úklidu stanovišť s kontejnery a popelnicemi mimo svozové dny. „Společně s odborem životního prostředí také pracujeme na vytvoření nových kontejnerových stání a zlepšování kvality stanovišť s popelnicemi na komunální odpad,“ popsal plány Karel Jelínek.

Pokud i přesto Brňané narazí na přeplněný kontejner na tříděný odpad, mohou to nahlásit například pomocí mobilní aplikace „Třídění odpadu v Brně“, případně telefonicky na lince 548 138 315. „Pokud člověk takto přeplněnou popelnici nahlásí, tak na místo vyšleme náš vůz do dalšího dne,“ slíbil na závěr Karel Jelínek.

SAKO Brno, a.s.

18/06

Dočasně nepřijímáme železniční pražce k energetickému využití

Vážení zákazníci,

z provozních důvodů dočasně pozastavujeme příjem dřevěných železničních pražců k energetickému využití (katalogové číslo odpadu: 17 02 04*).

Důvodem je  současný provozní stav, který neumožňuje technologicky zvládnout zpracování a předpřípravu tohoto odpadu k energetickému využití.

Děkujeme za pochopení
SAKO Brno

13/06

Prodej dotovaných kompostérů v roce 2018

Statutární město Brno ve spolupráci se společností SAKO zahájí v září 2018 prodej dotovaných kompostérů o objemu 400 litrů a kompostérů o objemu 900 – 1000 litrů. Prodejní cena bude činit asi 30 % nákupní ceny. Další informace k prodeji budou zveřejněny na našich stránkách v průběhu srpna 2018.

Z prodeje kompostérů realizovaného v roce 2016 a 2017 zbylo na skladu 15 ks kompostérů typu K950 zelené barvy, které se individuálně doprodávají za cenu 1.240 Kč (50 % nákupní ceny). Informace k doprodeji vám poskytne Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna (Kounicova 67, Brno), Ing. Josef Černý, tel. 542174552, e-mail: cerny.josef@brno.cz

Vaše SAKO

Materiály ke stažení RESAKO RE-USE Projekty EU Mobilní aplikace