promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

promofoto

Čistota a energie pro Vás

Služby pro občany

Zajišťujeme každodenní svoz komunálních a tříděných odpadů ve městě

Více

Služby pro firmy

Podnikatelům, průmyslovým firmám poskytujeme komplexní služby v odpadovém hospodářství

Více

Energetické využítí odpadu

Dovezte k nám Vaše odpady k energetickému využití v moderním zařízení

Více

Envicentrum

Přijďte se k nám podívat, nabízíme environmentální výchovu, exkurze

Více

18/07

Omezení exkurzí ve spalovně

Milí příznivci našeho zařízení,
ve spalovně probíhá stavba nové horkovodní stanice, předpokládaná doba dokončení stavby je jaro 2018. Z toho důvodu do konce roku 2017 neplánujeme žádné exkurze pro veřejnost. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.  
Pro organizované skupiny dětí základních škol, studentů středních a vysokých škol nabízíme exkurze pouze ve zkrácené podobě, registrovat se můžete zde.

Pro bližší informace kontaktujte paní Alenu Procházkovou, tel.: 548 138 212, 725 339 536, email: envicentrum@sako.cz

Vaše SAKO

21/06

Brno začíná s tříděním bioodpadu přímo u domu, ve městě tento týden přibude přes 150 hnědých popelnic

Městská společnost SAKO spolu se statutárním městem Brnem spouští pilotní projekt na třídění bioodpadu přímo v domech a v předzahrádkách. Jeho cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Biologický odpad je svážen na městskou kompostárnu, kde je zpracován na kompost, který je následně vracen zpět do půdy.

Třídění a následné kompostování biologicky rozložitelného odpadu, ať už doma na vlastních zahrádkách, nebo do hnědých popelnic má smysl právě v hospodaření a koloběhu organické půdní hmoty, která má zásadní dopad na úrodnost půdy a její schopnost udržet vláhu.

K ověření zájmu o třídění bioodpadu byla vybrána oblast Stránice a okolí. „Lidé měli možnost do poloviny dubna směřovat na úřad městské části Brno-střed žádost o přistavení popelnice, ve které uvedli, jak velkou nádobu potřebují a kam má být přistavena. Celkem požádalo o hnědou nádobu 162 domů, z toho 109 chtělo popelnici o objemu 240l a 53 zájemců o objemu 120l,“ přibližuje Jasna Flamiková, místostarostka městské části Brno-střed.  

Rozvoz hnědých nádob proběhne od pondělí 19. 6. do pátku 23. 6. 2017. Celkem tak bude rozmístěno více než 150 hnědých popelnic. Zájemcům o třídění odpadu byl předem rozeslán harmonogram rozvozu spolu s kontakty na dispečink a mistra svozu. Při distribuci hnědých odpadových nádob zároveň lidé dostanou do schránek leták s informací, co do nich mohou odkládat a co do nich naopak nepatří.

Průběžně budeme vyhodnocovat zaplněnost černých popelnic na směsný odpad v lokalitě. Očekáváme, že se potvrdí zkušenost z jiných měst, že díky pohodlnějšímu třídění papíru, plastu a bioodpadu, se sníží množství zbytkového odpadu natolik, že bude možné dojít k úpravě frekvence jeho svozu a tím k výraznému snížení nákladů města. Pokud se na základě dat prokáže tento trend, budeme hnědé nádoby distribuovat i do dalších částí města,“ uvedl Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

V současnosti mají Brňané možnost třídit biologicky rozložitelný odpad na všech 37 sběrných střediscích. Nad rámec systému sběru odpadu město nabízí občanům pořízení kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční pořizovací cenu v rámci projektu Miniwaste. Této možnosti dosud využilo více než 1000 občanů.

SAKO Brno

20/06

SAKO Brno se chystá na rok 2024

Podle údajů Eurostatu vyprodukovala celá Evropská unie v roce 2014 241 milionů tun komunálních odpadů. Z toho asi 109 milionů tun bylo recyklováno (asi 44 %), 67 milionů tun uloženo na skládky (asi 27 %) a okolo 65 milionů tun odpadu bylo energeticky využito (27 %). V rámci evropské osmadvacítky 13 zemí stále ukládá na skládky více jak 50 % komunálního odpadu.

K posunu od těchto čísel Evropská Komise v roce 2014 přijala ambiciózní balíček, jehož cílem je stimulovat přechod k oběhovému hospodářství. Navržená opatření by měla přispět k uzavření životního cyklu výrobků prostřednictví opětovného využívání a větší míry recyklace a prospět tak životnímu prostředí i ekonomice. Ke klíčovému prvku uvedeného návrhu patří společný unijní cíl do roku 2030 recyklovat 65 % až 70 % komunálního odpadu a současně snížit objem odpadu ukládaného na skládky na 5 až 10 %. Země EU se tak ocitají před nelehkým úkolem, na který musí do roku 2030 najít řešení.

Jakou roli v této situaci hrají zařízení na energetické využití odpadu a jak se na legislativní změny připravuje společnost SAKO, se můžete dočíst v článku na našich webových stránkách.

 

16/06

Provoz o červencových státních svátcích

Ve státní svátky 5. a 6. července 2017 bude svoz komunálního odpadu v Brně probíhat podle běžného harmonogramu. Sběrná střediska odpadu obsluhovaná společností SAKO budou během obou svátků uzavřena.
Provozní doba váhy zařízení na energetické využití odpadu bude v tyto dny od 6 do 16 hodin.

Děkujeme za pochopení.
SAKO Brno, a.s.

05/06

Kam můžete nahlásit přeplněný kontejner? Možností máte hned několik.

Přeplněný kontejner můžete nahlásit na dispečink naší společnosti – tel.: 548 138 315. Číslo najdete na nálepkách umístěných na všech kontejnerech a popelnicích.

Další možností je využít webových formulářů na stránkách www.sako.cz. Stačí vyplnit místo Vašeho bydliště, napsat připomínku a zprávu odeslat.

Nejnovější způsob je ohlásit přeplněný kontejner prostřednictví mobilní aplikace Třídění odpadu v Brně. Aplikace je dostupná ke stažení zdarma. Umí velmi rychle dohledat odpadovou nádobu, u které stojíte, a vy jedním kliknutím ohlásíte potřebu jejího vyvezení.

Vaše SAKO

26/05

Vyhraj iPhone za nápojáč

Odstartovali jsme druhou vlnu soutěže Vyhraj iPhone za nápojáč. Hraje se celkem o 8 iPhonů SE a 8 poukazů v hodnotě 2000 Kč. Losujeme každý měsíc a finišujeme v prosinci.

Ale pozor, soutěž se týká jen města Brna, takže k ní můžete využít pouze brněnské kontejnery na třídění plastu. Ty jsou totiž určené kromě plastů i na nápojové kartony.

Pokud jste soutěžili v loňském roce, váš kód již neplatí a je třeba registraci opakovat.

Všem soutěžícím držíme palce.
Vaše SAKO

Změna svozových dní Mobilní aplikace RESAKO Materiály ke stažení RE-USE Soutěž NK