promo

Služby pro občany Brna

Ceník

Občané mohou ukládat komunální odpady na sběrných střediscích odpadu ZDARMA.

Zpoplatněné jsou pouze odpady uvedené v ceníku vydaném Statutárním městem Brnem.

Ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů města Brna 

Sběrná střediska jsou určena k ukládání komunálních odpadů vzniklých občanům na území města Brna.

Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH.

kód odpadunázevcena včetně DPH
16 01 03 pneumatiky bez disku z osobního vozu 30 Kč/ks
16 01 03 pneumatiky s diskem z osobního vozu 55 Kč/ks
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 1,20 Kč/kg

Legenda k ceníku:

Odpady podléhající zpoplatnění předávejte v takovém stavu, aby se daly zvážit (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.). Osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.

Tento ceník za odložení odpadů ve sběrných střediscích odpadů města Brna, schválený na schůzi Rady města Brna R5/138 konané dne 23. 3. 2010. Účinnosti nabyl dne 1. 4. 2010, kdy nahradil ceník ze dne 7. 7. 2009.

Bytová jádra, azbest, eternit a sádrokarton lze za poplatek odevzdávat na sběrném středisku ASTV - Líšeňská 35. Ceny služeb na vyžádání sdělí obsluha sběrného střediska.

Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

 • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
 • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
 • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
 • obsluha  střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
 • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
 • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
 • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
 • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
 • při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
 • v případě příjmu odpadu, který je zpoplatněn, musí obsluha střediska vydat účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který obsahuje jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu za uložené odpady
 • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

Potřebujete informace ke sběrným střediskům odpadu? Napište nám.

Napište prosím číslo dva: