promo

ENVIcentrum

ENVIcentrum

Omezení exkurzí ve spalovně

Milí příznivci našeho zařízení, ve spalovně probíhá stavba nové horkovodní stanice, předpokládaná doba dokončení stavby je jaro 2018. Z důvodu probíhající stavby a souvisejících prací do konce června 2018 neplánujeme žádné exkurze pro veřejnost. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.  
Pro organizované skupiny dětí základních škol, studentů středních a vysokých škol nabízíme exkurze pouze ve zkrácené podobě - jen návštěva výukového centra, bez exkurze v provozu. 
Pro bližší informace a domluvu kontaktujte paní Alenu Procházkovou, tel.: 548 138 212, 725 339 536, email: envicentrum@sako.cz

Na co všechno se můžete v ENVIcentru těšit
ENVIcentrum tvoří prezentační místnost v sídle společnosti SAKO Brno.  Právě zde se dozvíte spoustu zajímavých a užitečných informací o ekologickém nakládání s odpady. Služby našeho ENVIcentra jsou určeny pro všechny věkové skupiny. Důraz klademe zejména na práci s dětmi a s mládeží, ale máme připravené programy a exkurze i pro vysokoškoláky, laickou i odbornou veřejnost. Při exkurzích a prezentacích vždy dbáme na věk a odbornou úroveň návštěvníků. Malí i velcí návštěvníci se u nás názorně seznámí, co všechno se děje s odpadem od jeho sběru přes třídění až po energetické využití.

Tady je naše nabídka ekologické osvěty, stačí si jen vybrat:

Veškeré aktivity ENVIcentra jsou pro nekomerční subjekty zdarma.

Těšíme se na vaši návštěvu.