promo

O společnosti

Statutární orgány společnosti

Představenstvo společnosti

predstavenstvo@sako.cz

Ing. Jana Drápalová předseda představenstva
Mgr. Martin Fadrný místopředseda představenstva
Ing. Martin Itterheim člen představenstva
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. člen představenstva
Ing. Petr Hýbler  člen představenstva

Dozorčí rada

dozor.rada@sako.cz 
Václav Vincenc předseda dozorčí rady
Ing. Stanislav Juránek místopředseda dozorčí rady   
RNDr. Daniel Borecký, CSc. člen dozorčí rady
Ing. Pavel Urubek člen dozorčí rady
Jaroslav Škarda    člen dozorčí rady

Management společnosti

Ing. Karel Jelínek ředitel akciové společnosti 548138142 reditelstvi@sako.cz
Ing. Karel Peroutka ředitel divize 02 – Svoz odpadu 548138333 svoz@sako.cz
Ing. Tomáš Weigner ředitel divize 03 – ZEVO 548138114 spalovna@sako.cz
Ing. Jiří Šanda ekonomický náměstek 548138178 ekonom@sako.cz
Ing. Iveta Jurenová obchodní náměstkyně 548138177 obchod@sako.cz

Výbor pro audit

Společnost zřídila v souladu s § 44, odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech Výbor pro audit.

Ing. Ján Osuský
předseda výboru pro audit

Ing. Jiří Faltýnek
místopředseda výboru pro audit

Ing. Jiří Valníček
člen výboru pro audit

Ing. Hynek Faktor
člen výboru pro audit

Ing. Jiří Menšík
člen výboru pro audit