promo

O společnosti

O společnosti

Kdo jsme?

 • Jsme česká akciová společnost, jejímž stoprocentním vlastníkem je statutární město Brno. Patříme dlouhodobě mezi nejstabilnější firmy v jihomoravském regionu.
 • Jsme společnost, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.
 • Jsme patrioti a cítíme se být součástí Brna. Naším hlavním cílem je čisté město. O čistotu a energii pro Brno se stará celkem 380 zaměstnanců, disponujeme nejmodernějším vozovým parkem, třídící linkou a špičkovým technologickým zařízením na energetické využívání odpadu.
 • Jsme odpovědnou společností. V roce 2002 jsme úspěšně implementovali systém managementu kvality podle normy ISO 9001. Systém byl následně pravidelně recertifikován dle aktuálních norem. Zásadní změny systému managementu společnosti byly provedeny v roce 2014, kdy jsme aplikovali požadavky norem ISO 14001 a OHSAS 18001. V roce 2015 jsme úspěšně absolvovali certifikační audit. Základní rámec činnosti naší společnosti určuje politika společnosti. Klademe důraz na zajištění spokojenosti veřejnosti, zákazníků a zlepšování podnikatelského i environmentálního profilu společnosti vč. bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro naše zaměstnance.
 • Jsme společnost, která má tradici. V roce 2014 jsme oslavili dvacet let od vzniku akciové společnosti SAKO Brno. Naše historie však sahá až roku 1905, kdy v Brně vznikla první spalovna na území tehdejšího Rakousko-Uherska určená již tehdy k výrobě elektrické energie.
 • Jsme společnost, která má budoucnost. V době hrozící energetické krize se tříděný odpad stává v čím dál větší míře důležitým zdrojem druhotných surovin a energie, jejíž výroba je šetrná k životnímu prostředí.   

 Co děláme?

 • Zajišťujeme pro město Brno veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu směsného komunálního a separovaného odpadu. Obsluhujeme rozsáhlou síť sběrných středisek odpadů včetně veškeré logistiky.
 • Zpracováváme odpad k následnému využití. V jedné z nejmodernějších spaloven v Evropě přeměňujeme směsný komunální odpad na tepelnou a elektrickou energii pro Brno. Disponujeme moderním zařízením na třídění a další zpracování separovaného odpadu.
 • Zabezpečujeme pronájem velkokapacitních kontejnerů, svoz objemného odpadu a ekologickou likvidaci černých skládek ve městě Brně.
 • Uvědomujeme si odpovědnost za region, v němž působíme. Otevřeně komunikujeme s veřejností. Rozšiřujeme povědomí o tom, jak zacházet s odpady a jak je důležité odpady třídit. Prostřednictvím našeho výchovně vzdělávacího environmentálního centra šíříme ekologickou osvětu ve spolupráci se školami, firmami i nekomerčními subjekty.
 • Již více než 20 let se staráme o čistotu a energii pro Vás.

Vaše SAKO Brno, a.s.