Zajišťujeme každodenní svoz směsných a tříděných odpadů v Brně

Aktuality

27/03/2020

Aktuální informace - provoz Sběrných středisek odpadu

23/03/2020

SAKO zajišťuje bezpečnou hygienizaci odpadu

20/03/2020

Jak nakládat s použitými ochrannými pomůckami

17/03/2020

Pozastavení sběru textilu

Archiv aktualit